apigenex 

Research & Development in
Chemistry & Pharmacology

APIGENEX s.r.o. is a growing contract research organization based in Prague, Czech Republic. We provide our clients, both local and international pharmaceutical and chemical companies, with services performed in a professional and timely fashion, which enables them to accomplish their research goals in drug discovery and crop protection.

Our main activities

1 – Drug discovery

2 – Pharmacological models

3 – Pharmacokinetic and pharmacodynamic studies

4 – Design and synthesis of drug-like, biologically active compounds

5 – Custom synthesis of synthons and specialty chemicals

6 – Combinatorial and solid phase chemistry

7 – Clinical pharmacology, regulatory affairs and pharmacovigilance

News 

30 June 2023

Realizace projektu č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027024

Seznam majetku pořízeného z projektu, soupis výzkumné infrastruktury pro přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

More
03 January 2022

Realizace projektu č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027024

V současné době probíhá realizace projektu č. CZ.01.1.02/0.0/0­.0/21_375/0027024, Rozšíření VaV centra společnosti APIGENEX s.r.o. Cílem projektu je rozšíření a modernizace VaV centra laboratoří peptidů – peptidomimetik a aktivních farmaceutických látek (API) a laboratoře matabolomické hmotnostní spektrometrie a zobrazovacích me­tod.

More

Video 

APIGENEX s.r.o., Poděbradská 56/186, Prague 9 – 180 66, Czech republicCreated by WebToad s.r.o.